Logotype for print

Tillgångarna ökade med 428 miljarder under senaste kvartalet

2024-06-05

Placeringstillgångarna hos svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag ökade med 428 miljarder kronor under det första kvartalet 2024. Det motsvarar en ökning med drygt 6 procent. Fond- och depåförsäkring ökade procentuellt sett mest. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av första kvartalet 2024 placeringstillgångar för 7 397 miljarder kronor. Det är 428 miljarder kronor mer än vid slutet av föregående kvartal, vilket innebär en ökning av tillgångarna med 6,1 procent.

Placeringstillgångarna inom traditionell livförsäkring ökade med knappt 4 procent (133 miljarder kronor) under kvartalet. Inom fondförsäkring ökade tillgångarna med knappt 11 procent (200 miljarder kronor) och för depåförsäkring ökade de med drygt 10 procent (69 miljarder kronor).

Jonas Söderberg, ekonom

-  Ökningen av tillgångarna beror till stor del på den goda utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och globalt under kvartalet. Den högre andelen i aktier och aktiefonder är den huvudsakliga förklaringen till att fond- och depåförsäkring ökade mest, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med knappt 4 procent (25 miljarder kronor) under första kvartalet 2024.Bild1_.png