Logotype for print

Svensk Försäkring deltar på Järvaveckan

2024-05-27

Det är med projektet “Varför Hemförsäkring?” som Svensk Försäkring deltar i ett panelsamtal på scenen “Malmö” på Järvaveckan där vikten av att ha en hemförsäkring lyfts.

Svensk Försäkring deltar i ett seminarium under torsdagen på Järvaveckan. Förutom projektdeltagare Ulrica Loeb finns även Pär Karlsson, senior utredare, med från Svensk Försäkring. Pär modererar det seminarium som kommer att hållas på temat “Varför Hemförsäkring” som är ett branschgemensamt initiativ med syfte att minska antalet personer som saknar hemförsäkring.

Svensk Försäkring deltar även i Dina Försäkringars tält under dagen.