Logotype for print

Premieinkomsterna ökar inom alla produktområden

2024-02-14

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen fortsätter att öka under det fjärde kvartalet 2023, inom samtliga produktområden. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De inbetalda premierna till skadeförsäkringsföretagen uppgick till 23 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2023. Det är en ökning med 2 miljarder kronor, drygt 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.
Premieinkomsterna ökar inom alla produktområden och som mest för företags- och fastighetsförsäkringar med 562 miljoner (14 procent).


- Premier till företags- och fastighetsförsäkring ökar trendmässigt och försäkring av företagens egendom är den försäkringsgren som står för den största delen av den ökningen, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

image001.png

Helåret 2023

Den totala premieinkomsten för 2023 uppgick till nästan 105 miljarder kronor. Premier till trafik- och motorfordonsförsäkringar står för drygt en tredjedel av dessa premier (36 miljarder kronor). Vidare avsåg 25 procent (26 miljarder kronor) företags- och fastighetsförsäkringar, 18 procent (19 miljarder kronor) hem- och villahemförsäkringar och 14 procent (14 miljarder kronor) premier till sjuk-, olycksfall och sjukvårdsförsäkringar. På årsbasis är det företags- och fastighetsförsäkringar samt sjuk-, olycksfalls och sjukvårdsförsäkringar de produktområden som ökar mest jämfört med föregående år.     

Under de senaste 10 åren, sedan 2014, har premieinkomsterna ökat med drygt 49 procent (34 miljarder kronor). Det innebär en ökning med i genomsnitt 3,4 miljarder per år.

image003.png

Försäkringssnack · Fem snabba frågor om den svenska försäkringsmarknaden 2023