Logotype for print

Placeringstillgångarna upp 10 procent under 2023

2024-03-13

Placeringstillgångarna för försäkrings- och tjänstepensionsföretag ökade med drygt 4 procent under det fjärde kvartalet 2023 och med 10 procent för hela året. I procent räknat ökade tillgångarna mest i fondförsäkring och depåförsäkring. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring.

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av 2023 placeringstillgångar för 6 970 miljarder kronor. Under 2023 ökade tillgångarna med runt 640 miljarder kronor, motsvarande en ökning på drygt 10 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

Liv- och tjänstepensionsföretagens tillgångar ökade under året med knappt 11 procent. Traditionella försäkringar ökade med knappt 7 procent medan både fondförsäkringar respektive depåförsäkringar ökade med 17 procent.

-  Ökningen av tillgångarna beror till stor del på den goda utvecklingen på aktiemarknaden i Sverige och globalt, framför allt under det fjärde kvartalet. Den högre andelen i aktier och aktiefonder är den huvsakliga förklaringen till att fond- och depåförsäkring ökade mest, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med 6 procent under 2023.

image001.png

Förändring av svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretags placeringstillgångar under 2023 respektive under kvartal 4 2023

 

2023

Kvartal 4 2023

 

I procent

Miljarder kronor

I procent

Miljarder kronor

Totalt

10,2%

642

4,1%

277

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag

10,6%

603

4,4%

265

-Traditionell livförsäkring

6,7%

234

3,5%

127

-Fondförsäkring

16,9%

271

5,9%

105

-Depåförsäkring

17,0%

98

5,2%

33

Skadeförsäkringsföretag

6,1%

39

1,8%

12

Källa: Svensk Försäkring