Logotype for print

Statistikrapporten Försäkringar i Sverige finns nu både på svenska och engelska

2024-05-06

Svensk Försäkring har publicerat den årliga statistikrapporten ”Försäkringar i Sverige”. Nytt för i år är att rapporten innehåller nya avsnitt om tjänstepension och kapitalförsäkring. Detta för att öka kunskapen på området. Rapporten finns både på svenska och engelska.

Svensk Försäkrings årliga statistikrapport Försäkringar i Sverige innehåller i år nya avsnitt. Ett av dem är om tjänstepension.

–Tjänstepensionen har kommit att bli allt viktigare för försörjningen som pensionär. Andelen tjänstepension av den totala pensionen har sedan 2006 ökat från 25 till 29 procent och andelen förväntas öka framöver eftersom sparandet i tjänstepension har ökat under det sista decenniet, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Av totalt utbetalda tjänstepensioner under 2022 betalades omkring 75 procent av tjänstepensionen ut från livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag.

Rapporten innehåller även ett nytt avsnitt om kapitalförsäkring. Både företag och privatpersoner kan spara i kapitalförsäkring som är ett ”skal” för olika spar­produkter. I slutet av 2022 uppgick det totala sparandet i kapitalförsäkring till 838 miljarder kronor.  

–Privatpersoner sparade i genomsnitt 297 000 kronor per person i kapitalförsäkring under 2023. Omkring 1,5 miljoner privatpersoner stod för mer än hälften av sparandet, medan företag stod för den resterande delen, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.