Logotype for print

Mer än fullt hus på Svensk Försäkrings årsmöteskonferens

2024-05-08

Svensk Försäkrings årsmöteskonferens med temat ”Hur kan vi samverka för att stärka tryggheten i samhället?” har återigen gått av stapeln. Konferensen ägde rum på Operaterrassen tisdagen den 7 maj vid Kungsträdgården i Stockholm och intresset var stort. Det blev till och med mer än fullsatt, då det fanns personer på väntelista.

Pär Karlsson, moderator, Svensk Försäkring

Pär Karlsson, moderator för evenemanget och även senior rådgivare på Svensk Försäkring, inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna och informerade om ett intressant program. Därpå tog Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, vid.

Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring

Christina Lindenius inledde med en kort sammanfattning av brottsutvecklingen i Sverige och lyfte vikten av försäkrings­branschens roll för att bidra till att öka tryggheten i samhället.

”Helt oskyldiga riskerar att drabbas när brottsligheten står inför en dramatisk ökning. Brott mot välfärdssystemen, som också drabbar privata försäkringar, är den organiserade brottslighetens största finansieringskälla.”

”Vi vet att alla brott inte får rättsliga påföljder och att många har gett upp om att polisanmäla. Det får inte vara riskfritt att begå brott.” Johan Olsson, chef för NOA vid Polismyndigheten, gav sin syn på hur brottsligheten kan tryckas tillbaka, vilket också diskuteras i en efterföljande paneldiskussion tillsammans med Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel och Mats Galvenius, i sin roll som vd för Larmtjänst.

Johan Olsson, chef för Nationella operativa avdelningen (NOA) vid Polismyndigheten

Johan Olsson: ”Brottsligheten har i grunden förändrats. Strukturen ser annorlunda ut. Den allmänna brottsligheten går ner. Men den organiserade brottsligheten går upp, allt fler begår brott tillsammans. Färre men värre.”

Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel

Nina Jelver: ”Polisanmälningarna inom handeln ser inte bra ut. 25 till 30 procent av butikerna polisanmäler sägs det, men egentligen är nog siffran lägre. Vi uppmanar dock att anmäla, annars kan det bli svårt att se omfattningen av problematiken.”

Mats Galvenius: ”Gällande information har vi ett nära samarbete med polisen på daglig basis. Information är nyckeln på hur vi ska komma framåt. Här måste utbytet bli bättre och hitta kontaktpunkter mellan näringsliv och polis som är enkla så att man kan dela med sig av tips, resultat och guidning. Vi måste hitta andra vägar än 11414 – för det fungerar idag som en mur. Privat försäkring är en del av välfärdssystemet – men möjligheterna att dela information med övriga aktörer i välfärdssystemet är mycket begränsade.”

Två konkreta exempel på hur privat-offentlig samverkan kan bidra till ökad trygghet lyftes av Centrum för AMP:s vd Helena Olsson och Tom Hill, Detective Chief Inspector, Insurance Fraud Enforcement Department, City of London Police.

Helena Olsson, vd Centrum för AMP

Helena Olsson: ”AMP hör hemma i de 40 största städerna. Ju större stad, desto fler möjligheter till etablering. Vi är ett prisvärt alternativ som ger en motståndskraft mot brottsligheten. Vi aktiverar en specifik plats och har 100 aktiviteter om året. Detta medför minskad skadegörelse, mindre mängdbrott och stävjar en dålig utveckling.”

Tom Hill, Detective Chief Inspector, Insurance Fraud Enforcement Department, City of London Police

Tom Hill: ”Vi försöker få allmänheten att se försäkringsbedrägerier som något allvarligt. Det finns en uppfattning om att det egentligen inte är synd om försäkringsbolagen. Vi försöker bredda den bilden och berätta att det är fler som drabbas. Konsekvenser av försäkringsbedrägerier drabbar övriga kunder.”

Louise Meijer, riksdagsledamot (M) i Justitieutskottet ersatte justitieminister Gunnar Strömmer som fått förhinder med kort varsel. Hon redogjorde för regeringens strategi mot organiserad brottslighet och arbetet mot den kriminella ekonomin.

Louise Meijer, riksdagsledamot (M), Justitieutskottet

Louise Meijer: ”Brottsligheten är systemhotande. I delar av Sverige utmanas det statliga våldsmonopolet. Tillgången till rättvisa, att alla är lika inför lagen, utmanas. Orättvisan gör att Sverige dras isär och bidrar till olika livsvillkor. Regeringen har upprättat en första strategi mot den organiserade brottsligheten. Den går ut på att bryta nyrekrytering, verka mot våldet och slå mot den kriminella ekonomin.”

Ylva Wessén, ordförande Svensk Försäkring

Ylva Wessén, ordförande Svensk Försäkring, avslutade konferensen: ”Jag vill poängtera vikten av samverkan för att öka tryggheten i samhället. Det är en ny värld där vi inte får vara naiva.”