Logotype for print

Kraftig ökning av tjänstepensionsflyttar

2024-05-17

Under de senaste fyra kvartalen har närmare 82 miljarder kronor av det flyttbara försäkringskapitalet flyttats, vilket är en ökning med 56 procent. Det är framför allt tjänstepensionskapital som har flyttats och mest kapital har flyttats till fondförsäkring. Det visar statistik om den svenska flyttmarknaden som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under årets första kvartal flyttades sammanlagt 26 miljarder kronor vilket markant överstiger kvartalsgenomsnittet som brukar ligga på omkring 14 miljarder kronor. Det är framför allt tjänstepensionskapital som flyttats till ett annat företag och den största delen av det flyttade kapitalet flyttas till fondförsäkring. Kapitalet kan ha förvaltats i fondförsäkring i det tidigare företaget, men det kan också ha förvaltats som depåförsäkring eller som traditionell försäkring. Under kvartalet flyttades 19 miljarder kronor till fondförsäkringar, 4 miljarder kronor till traditionella försäkringar och 2 miljarder kronor till depåförsäkringar.

Under hösten slutfördes den så kallade ITP-upphandlingen, där förvaltningen av tjänstepensionen ITP upphandlades. Då valdes fem försäkringsgivare ut för traditionell försäkring och fem försäkringsgivare för fondförsäkring.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- I samband med upphandlingar är det vanligt att kunder ser över sin tjänstepensionsförvaltning och den kan fungera som ett incitament att flytta hela eller delar av kapitalet till en annan försäkringsgivare, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det andra kvartalet 2023 till och med det första kvartalet 2024, har knappt 82 miljarder kronor flyttats. Nästan tre fjärdedelar (73 procent) av det kapitalet har flyttats till fondförsäkring, 16 procent till traditionell försäkring och 7 procent till depåförsäkring. Omkring 4 procent av det flyttade kapitalet är privat pensions- och kapitalförsäkring. Jämfört med ett år tidigare har det flyttade kapitalet ökat med 56 procent, från 53 miljarder kronor till 82 miljarder kronor.

image001.png