Logotype for print

Försäljning via valcentraler fortsätter att öka

2024-04-24

Försäljning via valcentraler ökar för andra året i rad. Det visar Svensk Försäkrings statistik över distributionskanaler vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar.

Det är andra året i rad som andelen nyteckningspremier som förmedlas via valcentraler ökar, visar senaste statistiken från Svensk Försäkring. Under 2023 förmedlades 37 procent av nyteckningspremierna via valcentraler vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med året innan.  

Valcentraler administrerar främst kollektivavtalad tjänstepension och fungerar som en länk mellan arbetsgivare, anställd och försäkringsgivare. Tillsammans med försäkringsförmedlare, utgör de över 60 procent av de sammanlagda premierna för nyteckning. Dessa två försäljningskanaler är därmed de vanligaste kanalerna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar. Nyteckningspremier som förmedlats via försäkringsförmedlare utgjorde 26 procent.

Vidare utgjorde banker och finansiella institutioner 20 procent och direktförsäljning 12 procent av nyteckningspremierna. För samtliga av dessa tre innebär det en minskad andel jämfört med föregående år.