Logotype for print

Den tidiga vintern ledde till fler fordonsskador

2024-02-14

Antalet skadeanmälningar inom egendomsförsäkringar fortsätter att öka under det fjärde kvartalet 2023 inom alla försäkringsgrenar. Ökningen drivs framför allt av fler anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under det fjärde kvartalet 2023 anmäldes drygt 800 000 egendomsskador till försäkringsföretagen. Det är en ökning med 58 000 skadeanmälningar jämfört med motsvarande period året innan, vilket innebär en ökning med 8 procent. Anmälningarna ökar inom alla försäkringsgrenar men den drivs framför allt av ett ökat antal skadeanmälningar inom motorfordonsförsäkringar där uppgången var 10 procent (35 000 anmälningar).

Kia Buranakol Issa, aktuarie

- Fler fordon på vägarna kombinerat med en tidig vinter, december 2023 blev den kallaste decembermånaden i Sverige sedan 2012, kan vara orsaken till att vi ser en ökning av antal fordonsskador, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

Totalt sett under 2023, har det inkommit 3,4 miljarder skadeanmälningar till försäkringsföretagen.image001.png

Försäkringssnack · Fem snabba frågor om den svenska försäkringsmarknaden 2023