Logotype for print

Anmälda skador fortsätter öka

2024-05-17

Antalet skadeanmälningar fortsätter att öka och under det första kvartalet 2024 har det anmälts 874 000 egendomsskador till försäkringsföretagen, vilket är en ökning med 6 procent. Störst procentuell ökning är det inom fritidshusförsäkringar, men det som driver ökningen av totalen är framför allt antal skadeanmälningar inom företags- och fastighetsförsäkringar och motorfordonsförsäkringar. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under det första kvartalet 2024 anmäldes 874 000 egendomsskador till försäkringsföretagen. Det är en ökning med 54 000 skadeanmälningar jämfört med samma period förra året, motsvarandes en ökning med 6 procent. Anmälningarna ökar inom flera försäkringsgrenar. Störst procentuell ökning är det för fritidshusförsäkringar som ökar med 60 procent jämfört med första kvartalet året innan. Fritidshusförsäkringar utgör dock en väldigt liten del sett till det totala antalet skadeanmälningar. Flest skador anmäls det inom motorfordonsförsäkringen och det är skador inom denna försäkringsgren och inom företags- och fastighetsförsäkringar som i störst utsträckning driver ökningen av antalet anmälda skador.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

Totalt sett under det senaste året har det inkommit 3,4 miljoner skadeanmälningar till försäkringsföretagen, jämfört med 3,1 miljoner för ett år sedan,

- Att anmälda skador ökar beror framför allt på att skadorna inom motorfordonsförsäkringar fortsätter att öka, men de ökar i lägre takt än vad vi sett under det senaste dryga året. Den typ av skada som ökar mest procentuellt sett är naturrelaterade skador som förmodligen hänger samman med ovädret Hans i augusti 2023. Även maskin- och vattenskador ökar, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

image001.png