Logotype for print

Viss återhämtning av totalavkastningen under slutet av 2022

2023-02-15

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att den genomsnittliga totalavkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var +2,4 procent under det fjärde kvartalet 2022. Trots en bra avslutning på året blev dock avkastningen för hela 2022 -7,2 procent, vilket tillsammans med 2008 är den lägsta avkastningen på 20 år.

Efter de tre första kvartalens negativa totalavkastning blev avkastningen positiv, 2,4 procent, under det fjärde kvartalet 2022 till följd av uppgångar på aktiemarknaderna i Sverige och globalt. Den förhållandevis goda avkastningen under fjärde kvartalet gjorde att totalavkastningen under 2022 återhämtade sig något och hamnade på -7,2 procent. Detta medför att avkastningen under 2022 var den lägsta under de senaste 20 åren tillsammans med avkastningen under 2008 i samband med den globala finanskrisen. Ser vi till den genomsnittliga årliga avkastningen för den senaste tioårsperioden (2013 – 2022) ligger den på +6,4 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

– Det är viktigt att komma ihåg att pensionssparande är långsiktigt och att år med sämre avkastningen som 2022 vägs upp av år med stark avkastning såsom 2021, då avkastningen var runt 16 procent. Dessutom brukar år med sämre avkastning följas av år med god avkastning. Att aktiemarknaderna fortsatt gå bra sedan årsskiftet ger förhoppningar om att så blir fallet även denna gång, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Försäkringssnack · Vad innebär den låga totalavkastningen för 2022?

Bild1_totalavkastning.png