Logotype for print

Välbesökt Nordic Marine Insurance Day

2023-05-30

Svensk Försäkrings utskott för sjö- och annan transportförsäkring arrangerade Nordic Marine Insurance Day den 24 maj. Konferensen avslutades med en paneldiskussion på temat Managing Emerging Risks and Exposures, Think the Unthinkable - Insurance in a war environment.

Svensk Försäkrings utskott för sjö- och annan transportförsäkring arrangerade den 24 maj den årligt återkommande konferensen Nordic Marine Insurance Day. Konferensen ägde rum på IVA Conference i Stockholm och besöktes denna gång av drygt 140 deltagare från hela Norden samt flertalet internationella gäster.

Under förmiddagen hölls ett arrangemang enbart för medlemmar i Svensk Försäkring med bland annat utförlig information om arbetet i Sjöutskottet och dess tekniska kommittéer, en omvärldsbevakning samt en genomgång av det spektakulära haveriet Almiranti Storni, samt utdelande av Sjödiplomet till Hanna Jirebeck, If och Maria Westin, HDI Global Specialty. För att erhålla Sjödiplomet krävs att de tre kurserna ansvarsförsäkring, varuförsäkring och redarens försäkringar tenteras med godkänt resultat.

Eftermiddagen som var öppen även för deltagare utanför Svensk Försäkring modererades av Christopher Hesselbrandt, QBE och temat var: Managing Emerging Risks and Exposures, Think the Unthinkable - Insurance in a war environment.  Flertalet högaktuella ämnen och insatta föreläsare deltog. Christian Badorff, Moody’s Investor Services inledde med en grund för dagens alla föreläsningar genom att ge en övergripande bild av den nordiska försäkringsmarknaden och de element som driver förändring inom försäkringssegmentet. Malin Högberg, Swedish Club, tog ett grepp om sanktionsproblematiken som vållar stora svårigheter för transportsektorn och publiken fick en föraning om kommande sanktionspaket.

Den talare som fick stående ovationer var Evgeniy Sukachev, Black Sea Law Company, som kommit från Ukraina för att berätta om hur marinförsäkring och hur marinindustrin fungerar i ett land i krig. Mikael Malm, Försvarsmakten, kompletterade med en bild av situationen.

Sjö- och annan transportförsäkring har nya utmaningar avseende logistikflöden och Björn Hartong, Zurich Resilience Solutions, gav en inblick i hur det är att som försäkringsgivare hjälpa till att bygga skadeförebyggande strukturer, till alla parters fördel.

Sjö- och transportförsäkringsgivaren har inför förnyelserna nya utmaningar att axla, Matt Smith, Deputy Head of International, Guy Carpenter talade om försäkring ur det återförsäkringsperspektiv som han besitter. Dagen avslutades av en framtidsspaning av Gaurav Ganguly, Senior Director Economic Research, Moody’s Analytics. Gaurav redogjorde för de huvudsakliga makroekonomiska trenderna som troligen kommer att ha stor inverkan på marinförsäkringskollektivet under kommande år.  

Niklas Wijk, Alandia och Mathias Eberson, HDI Global Specialty

Årets Sjödiplomater var Hanna Jirebeck och här Maria Westin som erhåller sitt diplom av Sjöutskottets ordförande Niklas Bengtsson

Christian Badorff, Vice President, Moody’s Investor Services

Michael Malm, Försvarsmakten och konferensen ukrainska gäst Evgeniy Sukachev, Senior Partner at Black Sea Law Company, Ukraine

Anastasiya Sukacheva, Mikaela Tamm, Svensk Försäkring, Evgeniy Sukachev och Niklas Bengtsson, ordförande i Sjöutskottet