Logotype for print

Uppdaterad Dödlighetsundersökning

2023-09-28

Försäkrade personer förväntas leva längre än genomsnittet för hela befolkningen. Av de obligatoriskt försäkrade lever tjänstemän längre än kommun- och regionanställda, som i sin tur lever längre än arbetare. Detta visar Dödlighetsundersökningen 2023 som släpps idag och som är en vidareutveckling av den förra dödlighetsundersökningen som Svensk Försäkring publicerade under 2021.

Dödlighetsundersökningen 2023 är en vidareutveckling av den undersökning som Svensk Försäkring publicerade i december 2021. Prognoserna av försäkrings­tagarnas dödlighet har uppdaterats, både utifrån förbättringar i modellen och utifrån befolkningsdödlighet för åren 2021–2022. Befolkningsdödligheten är nu tillbaka på en normal nivå jämfört med den förhöjda dödligheten som var fallet under pandemiåret 2020.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

– Försäkringstagare har en längre förväntad livslängd jämfört med genomsnittet för befolkningen, vilket också är vad vi sett i tidigare dödlighetsundersökningar, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

Män i befolkningen som har uppnått 65 års ålder förväntas leva tills de är 86,3 år, medan kvinnor förväntas leva till 88,3 år. Män som har en frivilligt tecknad, ej kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, förväntas leva längst, 2,2 år längre än genomsnittsmannen. Allra längst lever kvinnor med en frivilligt tecknad, ej kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. De förväntas leva till 89,6 år. Det finns en större andel personer med god ekonomi som tecknar dessa försäkringar och det är sen tidigare känt att individer med högre ekonomi har bättre hälsa.

De obligatoriskt försäkrade, med en tjänstepensionsförsäkring som följer av en anställning med kollektivavtal, lever kortare än de frivilligt försäkrade, men ändå längre än resten av befolkningen. Männen lever 0,9 år längre än genomsnittsmannen och kvinnor 0,2 år längre än genomsnittskvinnan. Av de obligatoriskt försäkrade lever tjänstemän längre än kommun- och regionsanställda, som i sin tur lever längre än arbetare.  

I undersökningen redovisas även uppdaterade så kallade Makehamparametrar som numera följer en förbättrad anpassningsmodell.

-Det är glädjande att så snabbt inpå den förra dödlighetsundersökningen kunna möta efterfrågan på bättre anpassade Makehamparametrar och mer detaljerade analyser. Det är resultatet av ett intensivt arbete under våren tillsammans med aktuarier från ett antal försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Engagemanget visar på vikten av dödlighetsundersökningens betydelse på försäkringsmarknaden, säger Kia Buranakol Issa.