Logotype for print

Svensk Försäkring och Larmtjänst på Global Insurance Fraud Summit

2023-10-23

Svensk Försäkring och dess dotterbolag Larmtjänst deltog i förra veckan vid ett möte om försäkringsbedrägeri i Edinburgh. Fokus på årets möte var ”Transnational Organized Crime”.

Konferensen Global Insurance Fraud Summit syftar till att främja internationellt samarbete och gemensamma strategier när det gäller försäkringsbedrägerier. Arrangörerna konstaterar att ”global collaboration and strategy is not optional, but necessary to keep up with fraud trends and transnational fraud rings”. 

Under konferensen deltog Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring, i ett panelsamtal på temat internationellt regelverk när det gäller bekämpningen av försäkringsbedrägeri.

Ronja Wildenstam, jurist Svensk Försäkring, och Per Norström, biträdande chef Larmtjänst.

- Jag framhöll att det är viktigt med ett levande globalt samarbete när det gäller försäkringsbedrägerier eftersom det är svårt att få till tvingande internationella regelverk inom detta område, säger Ronja Wildenstam.

Från Larmtjänst sida höll biträdande chef Per Norström i sin egenskap av ordförande för IASIU Europe en föreläsning om bland annat brottsutvecklingen i Sverige. IASIU är den internationella organisationen för försäkringsbranschens utredningsverksamhet.

Många yngre tror inte att de kommer bli upptäckta om de begår försäkringsbedrägerier. Från Coalition Against Insurance Frauds attitydundersökning.

Det hölls en rad andra intressanta föreläsningar och paneldiskussioner under konferensen. Bland annat redogjorde Matthey J. Smith, ordförande för den amerikanska organisationen Coalition Against Insurance Fraud, för en omfattande undersökning om attitydundersökningar när det gäller försäkringsbedrägerier. Det kan konstateras att resultatet visar tydligt att personer som är 44 år eller yngre har en mer tillåtande inställning till försäkringsbedrägerier och att utvecklingen är bekymmersam. Dessutom hölls paneldiskussioner om bland annat internationella trender när det gäller bilrelaterad brottlighet, privat-offentliga samarbeten och utbyten av underrättelseinformation. Andra viktiga frågor som berördes under konferensens föreläsningar var gränsöverskridande organiserad brottslighet, utbyte av information och användandet av ny teknik i brottsbekämpningen.

Yngre blir också i relativt stor omfattning avundsjuka och motiverade när de känner någon som begår försäkringsbedrägerier. Från Coalition Against Insurance Frauds attitydundersökning.

Fakta

År 2019 hölls den första Global Insurance Fraud Summit i Barcelona. Konferensen har därefter anordnats årligen.