Logotype for print

Storm vanligaste naturskadan 2022

2023-06-15

Under 2022 inträffade 18 200 naturorsakade skador. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt 837 miljoner kronor. Den största delen, 64 procent, av skadorna berodde på skador orsakade av stormar. Det visar statistik från Svensk Försäkring idag.

Sammanlagt betalade försäkringsföretagen ut 837 miljoner kronor i försäkringsersättningar för 18 200 naturorsakade skador under 2022. Det är lägre nivåer än vad det var under 2021 vilket beror på att antalet skador och utbetalda försäkringsersättningar var särskilt höga under 2021 till följd av översvämningarna i Gävleborgs län.

Staffan Moberg, jurist

- Vi kommer att få se stora variationer mellan åren vad gäller naturorsakade skador. Att fastställa effekter av klimatförändringar är ännu för tidigt att göra, säger Staffan Moberg, jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Under 2022 utgjorde stormar den största delen av de naturorsakade skadorna. I början av 2022 drog stormen Malik in över södra Sverige som orsakade skador på bland annat fastigheter och bilar. Sammanlagt under året betalade försäkringsbolagen ut 445 miljoner kronor i försäkringsersättningar för drygt 11 700 skador orsakade av stormar. Det motsvarar 64 procent av det totala antalet naturorsakade skador under året och 53 procent av de utbetalda försäkringsersättningarna.naturskador 2023_3.png

Svensk Försäkring har samlat in uppgifter om antalet försäkringsskador orsakade av stormar samt utbetalda försäkringsersättningar för dessa skador sedan 1985. Stormar innefattar inte bara vind med hög vindhastighet utan även snöstormar. År 2005 var ett år som stack ut vad gäller antalet försäkringsskador samt utbetalda försäkringsersättningar till följd av stormen Gudrun som drabbade södra Sverige i januari 2005. Även år 1999 förekom flera stormar med orkanstyrka i södra Sverige och på Västkusten. Under de senaste åren har vi däremot inte varit lika drabbade av skador orsakade av stormar.