Logotype for print

Stor ökning av placeringstillgångarna för depåförsäkring

2023-06-07

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretags placeringstillgångar ökade med knappt 5 procent under det första kvartalet 2023. Procentuellt var ökningen störst för depåförsäkring följt av fondförsäkring. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av första kvartalet 2023 placeringstillgångar för 6 431 miljarder kronor. Det är 288 miljarder kronor mer än föregående kvartal, vilket motsvarar en ökning med 4,7 procent.

Placeringstillgångarna för traditionell livförsäkring ökade med 116 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,5 procent. Vidare ökade tillgångarna tillhörande fondförsäkring med 6,3 procent (101 miljarder kronor) och för depåförsäkring med 9,2 procent (53 miljarder kronor).

Jonas Söderberg, ekonom

- Att depåförsäkring steg mest under det första kvartalet 2023 kan till stor del förklaras av en högre andel av aktier jämfört med i synnerhet traditionell livförsäkring. Därmed fick uppgången på aktiemarknaden i Sverige och globalt under kvartalet större påverkan på depåförsäkring, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med 2,9 procent (18 miljarder kronor) under kvartalet.placeringstillg1.png