Logotype for print

Skador under resa ökade kraftigt under 2022

2023-06-14

Det totala antalet skador som försäkringsföretagen har betalat ut skadeersättning för under 2022 har ökat med 9 procent under 2022 medan utbetalningarna av skadeersättningar har ökat med 2 procent. Både inom hushåll och företag har reseskador ökat mycket kraftigt jämfört med 2021. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Totalt inträffade 973 000 skador i hushåll och företag under 2022 och för dessa betalade försäkringsföretag ut skadeersättningar motsvarande sammanlagt 20,4 miljarder kronor.

Reseskadorna sjönk kraftigt under pandemiåren då resor inte var möjliga att göra på samma sätt som idag. Under 2022 har reseskadorna ökat i takt med att resandet också har ökat kraftigt. Sammanlagt inträffade 112 000 reseskador och totalt utbetalades mer en miljon kronor i skadeersättningar från försäkringsföretagen under 2022. Mellan 2021 och 2022 ökade framför allt skadeersättning för personskador som tredubblades.

hem o hus nyhet.png