Logotype for print

Skadeanmälningar upp 5 procent under 2022

2023-02-15

Under 2022 anmäldes 2,9 miljoner skador till skadeförsäkringsföretagen, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Antalet anmälda skador är i nivå med det antal skador som vi såg innan pandemin. Detta visar statistik från Svensk Försäkring för fjärde kvartalet 2022 som presenteras idag.

Under pandemiåren minskade skadeanmälningarna men har därefter stadigt ökat och årsvärdet ligger nu på 2,9 miljoner anmälningar till skadeförsäkringsföretagen, vilket är på samma nivå som före pandemin. Under 2022 var det en ökning med strax under 143 000 skador, motsvarande en ökning med 5 procent. Framför allt är det anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar som har ökat, samtidigt som att skador inom fritidshus- och båtförsäkringar minskat.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

– En förklaring kan vara att distansarbetet från fritidshus har minskat och att man återgått till att ta sig till arbetsplatsen och då i allt större utsträckning valt bilen som transportmedel, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie vid Svensk Försäkring.  

Anm.: Omfattar även skador inom eventuella tilläggsförsäkringar. I Övrig försäkring ingår bland annat djurförsäkring och produktförsäkring. Källa: Svensk Försäkring.

Den typ av skador inom motorfordonsförsäkringar som har ökat mest under 2022 är glasskador, då främst för personbilar. Dessa skador har ökat med 50 000.

Även skador som uppkommer under resa har ökat, med 70 000 skador. Reseskyddet är en del i hem- och villahemförsäkringar och omfattar både personskador och sakskador. 

De skador som minskat mest under 2022 är vatten- och maskinskador inom hushåll och företag (med 7 000 respektive 5 500 färre skador).

Anm.: I kategorin hushåll ingår hem-, villa-, fritidshus- och båtförsäkring. I kategorin företag ingår egendomsförsäkring inom företag och fastighet, ansvarsförsäkring samt sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I kategorin trafik & motor ingår trafik- och motorfordonsförsäkring. Källa: Svensk Försäkring.