Logotype for print

Premier till pensions- och livförsäkring fortsätter att minska

2023-05-17

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar har minskat med nästan 4 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal 2022. Det är fjärde kvartalet i rad som premieinbetalningarna minskar. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Vid jämförelse mellan det första kvartalet 2023 och motsvarande kvartal året innan har premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar minskat med drygt 4 miljarder kronor – en minskning med 3,7 procent. Det är fjärde kvartalet i rad som premierna minskar inom pensions- och livförsäkring. Nedgången i premierna till pensions- och livförsäkring står framför allt privat kapitalförsäkring för. Privat kapitalförsäkring minskade med 18 procent (9,2 miljarder kronor) jämfört med första kvartalet 2022.

Premier till tjänstepensionsförsäkringar har däremot ökat under första kvartalet 2023, tjänstepension via valcentral med drygt 5 procent (2,4 miljarder kronor) och tjänstepension utanför valcentral med knappt 14 procent (2,4 miljarder kronor).

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det andra kvartalet 2022 till och med det första kvartalet 2023, uppgick premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till mer än 326 miljarder kronor. Motsvarande värde för de fyra kvartalen dessförinnan var drygt 380 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinbetalningarna för dessa försäkringar ökat med totalt 119 procent (motsvarande 177 miljarder kronor).

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig livförsäkring ingår premiebefrielseförsäkring, grupplivförsäkring och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Både företag och privatpersoner kan spara i privata kapitalförsäkringar. Källa: Svensk Försäkring.

premier2.png