Logotype for print

Placeringstillgångarna minskade mest för depåförsäkring under 2022

2023-03-08

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretags placeringstillgångar ökade med 134 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2022, men sett till hela 2022 minskade de med 673 miljarder kronor. Procentuellt var minskningen större för depåförsäkring än för traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av fjärde kvartalet 2022 placeringstillgångar för 6 062 miljarder kronor. Det är 134 miljarder kronor mer än föregående kvartal, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Vid slutet av 2021 uppgick placeringstillgångarna till 6 735 miljarder kronor. Sålunda minskade tillgångarna under 2022 med 673 miljarder kronor eller 10 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

- Minskningen under 2022 av försäkrings- och tjänstepensionsföretags placeringstillgångar beror i huvudsak på nedgången på aktiemarknaden och att tillgångarna till stor del utgörs av aktier. Den svenska aktiemarknaden föll förra året med runt 25 procent. Även värdet på obligationer minskade till följd av högre räntor, vilket bidrog till minskningen av placeringstillgångarna, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Placeringstillgångarna för traditionell livförsäkring ökade under fjärde kvartalet 2022 med 1,7 procent. Vidare ökade tillgångarna tillhörande fondförsäkring med 4,2 procent och depåförsäkring med 2,6 procent. Under hela 2022 minskade placeringstillgångarna för traditionell livförsäkring med 8,2 procent, tillgångarna tillhörande fondförsäkring med 12,9 procent och depåförsäkring med 16,9 procent.

- Att tillgångarna tillhörande depåförsäkring under 2022 föll mest kan till stor del förklaras att depåförsäkring utgörs de i högre utsträckning av aktier jämfört med i synnerhet för traditionell livförsäkring. Därmed får nedgången på aktiemarknaden större konsekvenser för tillgångarna tillhörande depåförsäkring, säger Jonas Söderberg.

För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med 0,4 procent under kvartalet, medan för hela 2022 minskade tillgångarna med 4,2 procent.

placeringstillg0323.png