Logotype for print

Placeringstillgångarna för fond- och depåförsäkring fortsätter att öka

2023-09-13

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretags placeringstillgångar ökade med knappt 3 procent under det andra kvartalet 2023. Det är främst fond- och depåförsäkringar som ökar. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av andra kvartalet 2023 placeringstillgångar för 6 627 miljarder kronor. Det är 189 miljarder kronor mer än föregående kvartal, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent.

Placeringstillgångarna för fondförsäkringar ökade med 7 procent (122 miljarder kronor) och depåförsäkringar med 5 procent (30 miljarder kronor). Vidare ökade tillgångarna tillhörande traditionell livförsäkring med 26 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 1 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

- Att fond- och depåförsäkring ökar mer än traditionell livförsäkring kan till stor del förklaras av att en högre andel av tillgångarna är aktier och aktiefonder. Därmed fick uppgången på aktiemarknaden i Sverige och globalt under kvartalet större påverkan på fond- och depåförsäkring, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

För skadeförsäkringsföretagen ökade tillgångarna med 2 procent (11 miljarder kronor) under andra kvartalet 2023.image001.png