Logotype for print

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för skadade i trafiken

2023-06-12

Till branschens stora glädje föreslår nu regeringen att trafikförsäkringsplikten för lätta elfordon ska motsvara rätten till trafikskadeersättning. Detta var helt i linje med vad som framförts i Svensk Försäkrings remissvar.

Regeringen anser nu att ägare till fordon som omfattas av försäkringsskydd själva bör betala för skadeersättning genom försäkringsplikt och premiebetalning. Skälen för att inkludera lätta elfordon i trafikförsäkringskravet är starka, då antalet skador med elsparkcyklar ökade kraftigt under 2022.

Ronja Wildenstam, jurist

- Svensk Försäkring har, tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen, haft en mycket god och intensiv dialog med Justitiedepartementet. Det känns bra att regeringen har lyssnat på oss i branschen och följt våra önskemål, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Även regeringen konstaterar att undantag från försäkringsplikten skulle vara orättvist och försvåra övergången till säkrare fordon. Premiesättning är viktigt för trafiksäkerheten. Regeringen övervägde att undanta lätta elfordon från försäkringsplikten, men fann att skälen för att inkludera dem var starkare. Dessutom föreslår regeringen att förare av dessa fordon måste bära med sig försäkringsbevis, vilket blir straffbart att inte ha med sig, likt mopeder klass II och vissa motorredskap.

Nästa steg i processen blir att föredra lagrådsremissen i Lagrådet, varefter regeringen ska besluta om en proposition som överlämnas till riksdagen för fortsatt hantering.