Logotype for print

Ny rapport om ekonomisk dödlighet

2023-10-26

Ekonomisk dödlighet är ett begrepp som används i försäkringsbranschen. Det innebär att dödligheten hos en grupp försäkrade har ett samband med gruppens försäkringssparande. För första gången har Svensk Försäkring undersökt den ekonomiska dödligheten för olika typer av försäkrade.

Rapporten Ekonomisk dödlighet – en undersökning om dödlighet och försäkringssparandets storlek undersöker livslängder för olika försäkringsgrupper utifrån det samband som finns mellan dödlighet och försäkringssparandets storlek.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

-En undersökning om ekonomisk dödlighet har efterfrågats länge av försäkrings­marknaden. Rapporten visar att den ekonomiska dödligheten är i linje med de tidigare dödlighetsundersökningarnas slutsatser. Försäkrade kvinnor lever längre än försäkrade män, men skillnaden mellan dem är nu mindre om den ekonomiska dödligheten beaktas. De frivilligt försäkrade lever längst och de obligatoriskt försäkrade lever kortast. Alla försäkrade lever dock i genomsnitt längre än resten av befolkningen, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

De tidigare genomförda dödlighetsundersökningarna har avsett antalsdödlighet för de försäkrade, dvs. antalet avlidna i förhållande till det totala antalet försäkringstagare. Den ekonomiska dödligheten är generellt lägre än antalsdödligheten för de försäkrade, det vill säga om det genomsnittliga försäkringssparandet beaktas ökar den förväntade livslängden hos de observerade grupperna.