Logotype for print

Inkonsekvent klimatanpassning i budgeten

2023-09-22

I regeringens budget för 2024 minskas anslagen för klimatanpassning när behovet är större än någonsin. Anslaget till MSB för klimatanpassning minskas med drygt 50 miljoner kronor. Svensk Försäkring ifrågasätter prioriteringarna.

Anslaget till MSB minskas med 50 miljoner i budgeten för 2024 samtidigt som just MSB har en viktig roll i att kartlägga hot för naturskador som kan förväntas uppstå i kölvattnet av klimatförändringarna. Många av de undersökningar som genomförs är inte knutna till en särskild kommun, utan tar tillexempel sikte på ett vattendrag som sträcker sig över flera kommuner.

Staffan Moberg, jurist

- Att resurserna till dessa kartläggningar nu beskärs i regeringens budget visar snarast på att regeringspartierna inte är insatta i hur ett klimatanpassningsarbete måste bedrivas för att vara effektivt, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

- Det som förutom medel behövs är att vi får en lagstiftning som möjliggör för kommunerna att bedriva ett effektivt klimatanpassningsarbete. Några sådana signaler gavs inte i den klimatanpassningspolitiska debatt som fördes av regeringspartierna i tisdags, säger Staffan Moberg.