Logotype for print

Försäljning via valcentraler ökar igen efter nedgång

2023-04-26

Svensk Försäkring presenterar idag statistik över livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens distributionskanaler vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar som visar att försäljning via valcentraler ökar igen efter en nedgång.

Andelen nyteckningspremier som förmedlas via valcentraler ökade 2022 jämfört med 2021, efter att ha minskat sedan 2019. Valcentraler är, tillsammans med försäkringsförmedlare, de vanligaste kanalerna för försäljning av pensions- och livförsäkringar och tillsammans utgör de över hälften (58 procent) av nyteckningspremierna. Även andelen premier för nyteckning av pensions- och livförsäkringar som förmedlats via banker och finansiella institutioner har ökat de senaste åren och utgör nu 22 procent av nyteckningspremierna. Därutöver utgör direktförsäljning 14 procent av nyteckningspremierna.

bild_distr_2023.png