Logotype for print

Företags- och fastighetsförsäkringar ökar mest

2023-11-15

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen fortsätter att öka under det tredje kvartalet 2023. Premierna ökar inom samtliga produktområden men som mest för företags- och fastighetsförsäkringar. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De inbetalda premierna till skadeförsäkringsföretagen uppgick till närmare 22 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2023. Det är en ökning med 1,6 miljarder kronor motsvarandes en ökning med drygt 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.  

Premieinkomsterna ökar inom alla produktområden men som störst är den procentuella ökningen för företags- och fastighetsförsäkringar. Inom denna försäkringsgren ökade premieinkomsterna med 751 miljoner, motsvarandes en ökning med 22 procent, jämfört med motsvarande period året innan.

- Det är framför allt företagens egendomsförsäkringar som ökat, såsom försäkringar som ersätter skador på fastigheter och lösöre, säger Linda Wahlman, statistiker på Svensk Försäkring.

image001.png

Det rullande årsvärdet, det vill säga summan av de fyra senaste kvartalen, uppgick till drygt 103 miljarder kronor. Premier till trafik- och motorfordonsförsäkringar står för drygt en tredjedel av dessa premier (35 miljarder kronor). Vidare avsåg 25 procent (26 miljarder kronor) premier till företags- och fastighetsförsäkringar, 18 procent (19 miljarder kronor) premier till hem- och villahemförsäkringar och 14 procent (14 miljarder kronor) premier till sjuk-, olycksfall och sjukvårdsförsäkringar. På årsbasis är företags- och fastighetsförsäkringar samt sjuk-, olycksfalls och sjukvårdsförsäkringar de produktområden som ökar mest jämfört med föregående år.     

Under de senaste 10 åren, sedan kvartal 3 2013, har premieinkomsterna ökat med knappt 56 procent (37 miljarder kronor). Det innebär en ökning med i genomsnitt 3,7 miljarder per år.

Premier skadeförsäkringsföretag.png