Logotype for print

Färre men dyrare skador orsakade av brand och åska

2023-06-19

Antalet skador orsakade av brand och åska var färre 2022 än 2021, men de utbetalda skadeersättningarna ökade. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar för närmare 29 000 skador, motsvarande skadeersättningar om närmare 6,6 miljarder kronor. Den största delen av utbetalningarna, 67 procent, avsåg företags- och fastighetsförsäkringar.

Bränder och åska orsakade närmare 29 000 försäkringsskador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring vilket försäkringsföretagen betalade ut 6,6 miljarder i ersättningar för under 2022. Det är en minskning av antalet brandorsakade skador med 8 procent jämfört med året innan. Däremot ökade de sammanlagda kostnaderna med 8 procent jämfört 2021. Sett till kostnaderna är företag och fastigheter de som drabbas mest och som står för två tredjedelar av kostnaderna. Inom denna försäkringsgren ökade också de utbetalda försäkringsersättningar med 10 procent.brandåska2023.png