Logotype for print

Boverket på väg att upplösa sina egna byggregler

2023-06-15

Svensk Försäkring riktar i två remissvar stark kritik mot det sätt som Boverket reviderar sina byggregler och överlåter en stor del av regelsättandet på byggaktörerna själva.

Staffan Moberg, jurist

Svensk Försäkring menar i sina remissvar att syftet som Boverket anger med att skapa ett förutsägbart och förenklat system snarare kommer att motverkas. Dessutom kommer hållbarheten att bli negativt påverkad. 

- Boverket fokuserar endast på byggfasen och bortser från framtida förvaltning. Det är inom förvaltningen som vi kommer att se byggskador i framtiden, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring. 

I Boverkets reviderade byggregler tillåts nu att vem som helst kan skapa sina egna byggregler och själva bestämma över verifieringsprocessen. Detta kommer att resultera i att byggnadsnämnderna i kommunerna kommer att ställas inför en överväldigande mängd branschregler när de ska godkänna bygglov. 

Genom en fri utveckling av branschregler finns en risk att systemet blir alltför komplicerat. Detta kommer inte bara att göra det svårare för dem som vill bygga säkert, utan det kan även leda till ökade kostnader för byggprocessen.