Logotype for print

Årsmöteskonferens 2023: Kris och krig – vad är försäkringsbranschens roll?

2023-05-11

Svensk Försäkring bjöd under onsdagen in till årsmöteskonferens under temat ”Kris och krig – vad är försäkringsbranschens roll?” och det var även i år en välbesökt tillställning.

vd Christina Lindenius

Förmiddagens moderator Pär Karlsson, till vardags rådgivare vid Svensk Försäkring, inledde med att presentera Christina Lindenius, VD för Svensk Försäkring. Christina hälsade alla välkomna och frågade retoriskt om försäkringsbranschen har något med samhällets krisberedskap att göra? Självklart, var det naturliga svaret. Hon underströk att det finns en ambition från försäkringsbranschens sida om att höja och stärka finanssektorns beredskap och även Sveriges totalförsvar.

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör för MSB

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör för MSB, var den talare som stod näst på tur. Charlotte inledde med att poängtera hur oerhört svårt det säkerhetspolitiska läget är för tillfället och att vi måste agera på det. Vi har en plikt i att alla måste göra någonting. Hon menade att 90 procent av det vi behöver under krig och kris är det näringslivet som gör. Ställ därför frågan till ditt företag: ”Vad är förväntan på mig att bidra med till helheten för mitt land?”. Hon skickade med några ord i förberedelserna: ta situationen på allvar och gräv där ni står.

Johan Berggren, statssekreterare hos Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar

Johan Berggren, statssekreterare hos Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar fortsatte på temat ”allvarligt säkerhetspolitiskt läge”. Han menade att för inte så länge sedan valde vi att rusta ner för att nu stå inför att rusta upp. Johan Berggren menade att näringslivet är en central aktör eftersom man ansvarar för flera av de viktigaste samhällsfunktionerna för totalförsvaret. Han lyfte även fram FSPOS och värdet av samverkan mellan det privata och det offentliga. Han poängterade att Sverige står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och att vi inte har tid att vänta på det perfekta systemet för att tackla situationen. Att försvara Sverige är ett ansvar för hela samhället - näringslivet är en central aktör.

Vyacheslav Chernyakhovsky, General director och Tetiana Korobova, Deputy director på länk.

Insurance Business Association Ukraine – en branschorganisation för försäkringsbolag i Ukraina – företräddes av Vyacheslav Chernyakhovsky, General director och Tetiana Korobova, Deputy director på länk. Chernyakhovsky menade att Ukraina inte kunde existera om det inte vore för övriga Europa. Man började med att tacka Sverige för bidraget – både humanitärt och militärt.

Den ukrainska ekonomin är allvarligt skadad sedan invasionen. Man har bland annat sett en minskning med 40 % av försäkringsbolag i Ukraina sedan 2021.

Utmaningar under kriget har bland annat varit: vissa kontor i Östra Ukraina har blivit förstörda eller skadade när de hamnat under ockuperat område. Vissa anställda skadades samt rekryterades in i Försvarsmakten. Man har dock lyckats stabilisera sina verksamheter. Hur fortsätter man med sina verksamheter? Här nämner Chernyakhovsky digitalisering som en starkt avgörande faktor och att kunna arbeta ”on remote”. På frågan vilka steg som har genomförts så nämner man re-lokalisering av anställda samt att hantera företagsviktig information i molnet.  Man menar att försäkring har en viktig uppgift även efter kriget under en fas av återuppbyggnad.

Fredrik Strömberg, Managing Director Interim CEO Guy Carpenters – Norden och Baltikum

Fredrik Strömberg, Managing Director Interim CEO Guy Carpenters – Norden och Baltikum, redogjorde därefter om återförsäkringens viktiga uppgift vid stora kriser och katastrofer. I Norden rör det sig framför allt om stormrelaterade skador.

Håkan Nyström vice ordförande i Svensk Försäkrings Sjö- och transportutskott och Marine Product Manager för AIG Europe berättade bland annat om hur sjö- och transportförsäkringsmarknaden påverkats av kriget i Ukraina.

Ylva Wessén, styrelseordförande på Svensk Försäkring och VD och koncernchef på Folksam

Ylva Wessén, styrelseordförande på Svensk Försäkring och VD och koncernchef på Folksam och Carl Wern, koncernsäkerhetschef på Folksam och avslutade förmiddagen strax innan lunch. Ylva menade att ju mer information vi har desto bättre beslut blir det, och vi får även en mer adekvat lägesbild att jobba med. Hon avslutade med att poängtera försäkringens centrala roll då försäkring har en viktig uppgift både innan, under och efter kriser.

Carl Wern, koncernsäkerhetschef på Folksam

IMG_3215.jpg

IMG_3280.jpg

IMG_3282.jpg

IMG_3285.jpg

IMG_3290.jpg