Logotype for print

Antalet skadeanmälningar fortsätter att öka

2023-05-17

Antalet skadeanmälningar har ökat med 10 procent första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal 2022. Den största ökningen av skadeanmälningar har skett inom den obligatoriska trafikförsäkringen. Inom hem- och villahemförsäkringen ökar också antalet skadeanmälningar och där beror en stor del av ökningen på fler anmälda skador kopplade till reseskyddet.

Under det första kvartalet 2023 anmäldes närmare 780 000 skador inom egendomsförsäkringar. Det är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan och ökningarna finns inom flera försäkringsgrenar. Den största delen av de anmälda skadorna utgörs av anmälningar inom motorfordonsförsäkringar. Inom denna försäkringsgren har det skett en ökning av antalet anmälda skador med 10 procent jämfört med första kvartalet 2022. Den största procentuella ökningen är dock inom den, för motordrivna fordon, obligatoriska trafikförsäkringen, där antalet anmälda skador har ökat med 20 procent. Även inom hem- och villahemförsäkringar ökar antalet skadeanmälningar med 8 procent respektive 9 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

antalet skador_1.png

Inom hem- och villahemförsäkringen beror en stor del av det ökade antalet skadeanmälningar på en ökning av antalet anmälda skador som inträffar på resa. Det handlar då både om personskador och sakskador. Anmälda personskador som inträffat vid resa har ökat med 59 procent (5 700 skadeanmälningar) jämfört med första kvartalet 2022. För sakskador på resa var det en ökning med 28 procent (4 100 skadeanmälningar) jämfört med motsvarande period förra året.

Det rullande årsvärdet, det vill säga summan av antalet skadeanmälningar under de fyra senaste kvartalen, uppgick till 71 500 skadeanmälningar för sakskador vid resa och 51 800 personskador vid resa. Efter nedgången av antalet anmälda reseskador under pandemin så har de sedan det tredje kvartalet 2021 ökat för varje kvartal.

skador_2.png