Logotype for print

Valcentraler förmedlar allt färre livförsäkringar

2022-04-27

Svensk Försäkring presenterar idag statistik över livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens distributionskanaler för att teckna nya pensions- och livförsäkringar.

Under 2021 hanterade mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare, agenter och franchisetagare, en tredjedel av premieinbetalningarna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar. Det är därmed den vanligaste distributionskanalen vid försäljning av nya pensions- och livförsäkringar följt av direktförsäljning samt företagsportaler och banker och finansiella institutioner. Företagsportaler så som valcentraler blir mindre vanliga vid nytecknande av pensions- och livförsäkringar medan direktförsäljning och försäkringsförmedlare blir allt vanligare.