Logotype for print

Uppgång för skadepremierna – trafik- och motorförsäkring ökar mest

2022-02-16

Premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretag ökade med 5 procent under de senaste fyra kvartalen. Det visar statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag.

De samlade premieinkomsterna ökade med 1,1 miljarder kronor (5,6 procent) under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med det fjärde kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis var ökningen 4,6 miljarder kronor (5,0 procent) under 2021 jämfört med 2020.

Premieinkomsterna som betalades in till skadeförsäkringsföretag för det fjärde kvartalet 2021 har ökat inom samtliga produktområden jämfört med motsvarande kvartal året innan. Även uppräknat till årsbasis bidrog samtliga produktområden med positiva utvecklingstal till premievolymen där trafik- och motorfordonsförsäkringar ökar mest och står för 30 procent av ökningen.

Att premieinkomsterna ökar för trafik- och motorfordonsförsäkringar kan bero på att vi ser fler fordon i trafiken samt att bilarnas värde har ökat, främst på grund av att fler är ägare till el- och hybridbilar, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.