Logotype for print

Skadeanmälningarna har börjat öka

2022-02-16

Under det senaste året anmäldes knappt 2,8 miljoner skador vad gäller egendom till skadeförsäkringsföretagen. Det är en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Det visar statistik från Svensk Försäkring för fjärde kvartalet 2021 som presenteras idag.

Det totala antalet anmälda skador har tidigare minskat kraftigt under pandemin, men nu syns en liten ökning med 2 procent under 2021 jämfört med 2020. Framför allt är det vagnskador inom motorfordonsförsäkringen som ökar och är nu på samma nivå som före pandemin. Även skador inom trafik- och fritidshusförsäkringen ökar något.

Ökningarna kan bero på de lättade pandemirestriktionerna i somras och höstas. När man återgick till sina arbetsplatser så undvek man allmänna kommunikationer till förmån för bilen, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

Det totala antalet anmälda skador är fortfarande lägre än innan pandemin. Under 2021 anmäldes knappt 2,8 miljoner skador inom egendomsförsäkringar: motorfordonsförsäkring, trafikförsäkring, hemförsäkring, villhemförsäkring, fritidshusförsäkring, båtförsäkring samt företags- och fastighetsförsäkring. Motsvarande värde före pandemin, dvs för 2019, var knappt 3,0 miljoner skador. Det innebär att det har skett en minskning med 172 000 skador (- 5,8 procent) jämfört med innan pandemin.

 

Det är skador som inträffar under resa som har minskat mest under pandemin (109 000 färre skador). Det är främst i hem- och villahemförsäkringar som reseskyddet gäller och det handlar både om personskador och sakskador.

De typer av skador som har ökat mest under pandemin är maskinskador och vattenskador, främst inom hushåll, som har ökat med 7 000 respektive 10 000 vardera.

Anm.: Företag avser företags- och fastighetsförsäkringar, hushåll avser hem-, villahem-, fritidshus- och båtförsäkringar och trafik & motor avser trafik- och motorfordonsförsäkringar.