Logotype for print

Premierna till skadeförsäkringsföretag upp 6 procent

2022-08-31

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag ökade med nästan 6 procent andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Det som driver utvecklingen är framför allt premierna till företags- och fastighetsförsäkringar. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Vid jämförelse mellan det andra kvartalet 2022 och motsvarande kvartal året innan har premieinkomsterna vuxit med 1,3 miljarder kronor – en ökning med 5,7 procent.

Premieinkomsterna som betalades in till skadeförsäkringsföretag för det andra kvartalet 2022 har ökat inom samtliga produktområden jämfört med motsvarande kvartal året innan. Premieinkomsterna för företags- och fastighetsförsäkringar har ökat mest, en ökning med 19 procent (880 miljoner kronor). Vidare har premieinkomsterna för såväl trafik- och motorfordonsförsäkringar som hem- och villaförsäkringar ökat med 3 procent (260 miljoner kronor respektive 110 miljoner kronor). Därutöver har sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar ökat med 0,4 procent (10 miljoner kronor) jämfört med andra kvartalet 2021.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det tredje kvartalet 2021 till och med det andra kvartalet 2022, uppgick premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag till drygt 98 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretag ökat med totalt 57 procent (35 miljarder kronor).

premier skade.png

 

premier skade 2.png