Logotype for print

Premierna till skadeförsäkringsföretag upp 3 procent

2022-11-16

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen ökade med 3 procent tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är framför allt utvecklingen av inbetalda premier till företags- och fastighetsförsäkringar som driver uppgången. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De inbetalda premierna till skadeförsäkringsföretagen ökade med 590 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 3 procent, tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Premieinkomsterna ökar inom de flesta produktområdena, och mest för företags- och fastighetsförsäkringar, en ökning med 15 procent (450 miljoner kronor), jämfört med kvartal 3 föregående år. Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar ökade med 0,6 procent (14 miljoner kronor) och trafik- och motorfordonsförsäkringar ökade med 2 procent (140 miljoner kronor). För hem- och villaförsäkringar skedde det däremot en minskning av inbetalda premier för kvartal 3 2022, en nedgång med 2 procent (90 miljoner kronor).  

Det rullande årsvärdet, det vill säga summan av de fyra senaste kvartalen, uppgick under tredje kvartalet 2022 till drygt 98 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har premieinkomsterna ökat med närmare 59 procent (37 miljarder kronor).

skadeq3.png

skadeq3tabell.png