Logotype for print

Premier till skadeförsäkringsföretag fortsätter öka stadigt

2022-05-25

Premierna till skadeförsäkringsföretag ökade med 3,2 procent första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Premierna till företags- och fastighetsförsäkringar har ökat mest. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det andra kvartalet 2021 till och med det första kvartalet 2022, uppgick premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag till nästan 97 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretag ökat med totalt 54 procent (68,2 miljarder kronor).

Vid jämförelse mellan det första kvartalet 2022 med motsvarande kvartal förra året har premieinkomsterna vuxit med 1,0 miljarder kronor – en ökning med 3,2 procent. procent.

Premieinkomsterna som betalades in till skadeförsäkringsföretag för det första kvartalet 2022 har ökat inom samtliga produktområden jämfört med motsvarande kvartal året innan. Premieinkomsterna för företag- och fastighetsförsäkringar har ökat mest med 6,2 procent (614 miljoner kronor). Vidare har premieinkomsterna för trafik- och motorfordonsförsäkringar ökat med 2,3 procent (202 miljoner kronor) och premieinkomsterna för sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar har ökat med 3,5 procent (185 miljoner kronor). Därutöver har hem- och villaförsäkringar ökat med 1,1 procent (55 miljoner kronor) jämfört med första kvartalet 2021.

skade_1.png

skade_2.png