Logotype for print

Premier till pensions- och livförsäkring ökar i något lägre takt

2022-05-25

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring har vuxit med 1,8 procent det första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Den största ökningen finns inom tjänstepension, både inom och utanför valcentral. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Vid jämförelse mellan det första kvartalet 2022 med motsvarande kvartal förra året har premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring vuxit med 2,1 miljarder kronor – en ökning med 1,8 procent.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det andra kvartalet 2021 till och med det första kvartalet 2022, uppgick premieinkomsterna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till nästan 381 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinbetalningarna för dessa försäkringar ökat med totalt 135 procent (218,9 miljarder kronor).

Premierna som betalades in till livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag för det första kvartalet 2022 har ökat inom tjänstepensionsförsäkring via valcentral med 6,1 procent (2,7 miljarder kronor) och tjänstepensionsförsäkring utanför valcentral med 4,8 procent (1,0 miljarder kronor). Däremot har produktområdena privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring minskat. Premierna till privat kapitalförsäkring minskade med 4,2 procent (2,2 miljarder kronor) och privat pensionsförsäkring minskade med 12,9 procent (0,1 miljarder kronor) jämfört med första kvartalet 2021.

premier_1.png

 

premier_2.png