Logotype for print

Inbetalningar till privata kapitalförsäkringar ned 4 %

2022-05-25

Premieinbetalningar till privata kapitalförsäkringar har växt kraftigt under framför allt 2021, men för det första kvartalet 2022 har premierna minskat med 4 procent (2,2 miljarder kronor) jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från andra kvartalet 2021 till och med det första kvartalet 2022 uppgick premierna till privat kapitalförsäkring till 197,3 miljarder kronor. Den kraftigt uppåtgående trend för privata kapitalförsäkringar som har funnits under de senaste två åren ser ut att ha brutits för denna gång.

Magnus Vesterlund, chefsekonom

– Vi har sett ett kraftigt inflöde till framför allt depåförsäkring till följd av en stigande börs och ett ökat sparande under pandemin. Nu råder omvända förhållanden, pandemin har släppt och en allmän börsoro råder. Det är därför inte helt oväntat att vi ser att inflödena till kapitalförsäkringar minskar. Det ska bli spännande att följa hur detta utvecklas, speciellt med tanke på den stigande inflationen som minskar utrymmet för sparande, säger Magnus Vesterlund, chefsekonom vid Svensk Försäkring.

När det gäller kapitalförsäkringar finns det tre olika sparformer. Dessa är depåförsäkring, fondförsäkring och traditionell försäkring. Den som vill att försäkringsföretaget förvaltar kapitalet och sköter placeringarna väljer en traditionell försäkring. Den som själv vill placera kapitalet i olika värdepapper (fonder, svenska och utländska aktier) kan välja depåförsäkring och den som bara vill placera kapitalet i fonder kan välja fondförsäkring.

Det är framför allt depåförsäkring som har ökat kraftigt under de senaste två åren och nu den del som minskat mest i volym mellan första kvartalet 2022 och motsvarande kvartal förra året. Inflödet till depåförsäkringar har minskat med 9 procent (-4,0 miljarder kronor), fondförsäkringar har minskat med 12 procent (0,5 miljarder kronor) medan traditionell försäkring har ökat med 60 procent (2,3 miljarder kronor).Graf_liv.png

Privat kapitalförsäkring kan tecknas av både företag och privatpersoner och fungerar som ett sparande. Privatpersoner kan spara på flera sätt, men det finns administrativa och många gånger även skattemässiga fördelar med investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Företag som har ett kapitalöverskott som ska sparas till framtida investeringar kan inte använda ISK men de kan däremot använda kapitalförsäkring som ett sparande eller till framtida investeringar.

Ett sparande i kapitalförsäkring kan ha en kortare eller längre bindningstid som bestäms vid tecknandet av försäkringen. Om uttag av kapitalet görs innan bindningstiden är slut utgår oftast en avgift.