Logotype for print

Placeringstillgångar inom fond- och depåförsäkring minskar mest

2022-09-13

Svenska försäkringsföretags- och tjänstepensionsföretags placeringstillgångar minskade med 7 procent under det andra kvartalet 2022. Tillgångar som tillhör fond- och depåförsäkring minskade mest, med 9 respektive 12 procent, främst till följd av stora nedgångar på aktiemarknaderna. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen hade vid slutet av andra kvartalet 2022 placeringstillgångar för 5 976 miljarder kronor. Det är 435 miljarder kronor mindre än föregående kvartal, en minskning med 7 procent.

För livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen var minskningen i placeringstillgångarna 7 procent, där tillgångarna tillhörande fondförsäkring minskade med 9 procent och depåförsäkring med 12 procent. Placeringstillgångarna för traditionell livförsäkring minskade med 5 procent.

Att fond- och depåförsäkring minskade mer än traditionell livförsäkring kan till stor del förklaras av att försäkringstagarna i depå- och fondförsäkring i högre utsträckning väljer att placera i aktier och aktiefonder än livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen vid traditionell livförsäkringsförsäkring. Vid traditionell livförsäkring utgörs tillgångarna också till stor del av obligationer och fastigheter.

Jonas Söderberg, ekonom

- Under det andra kvartalet föll den svenska aktiemarknaden med mer än 15 procent och även andra aktiemarknader föll kraftigt. Aktieprisfallen får större påverkan på fond- och depåförsäkring än på traditionell livförsäkring, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

För skadeförsäkringsföretagen minskade tillgångarna med 3 procent under kvartalet.