Logotype for print

Minskning av placeringstillgångarna till följd av Ukraina-kriget

2022-06-15

I statistik som Svensk Försäkring publicerar idag framgår att de svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen vid slutet av första kvartalet 2022 hade placeringstillgångar för cirka 6 413 miljarder kronor. I jämförelse med föregående kvartal är det en minskning med 553 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 8 procent.

Under det första kvartalet 2022 minskade tillgångarna för skadeförsäkringsföretagen med 3 procent, eller 19 miljarder kronor. För livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen minskade tillgångarna med 8 procent, eller 534 miljarder kronor. Av minskningen stod traditionell livförsäkring (livförsäkrings - och tjänstepensionsföretagens tillgångar exklusive fondförsäkring och depåförsäkring) för 351 miljarder kronor. För traditionell livförsäkring innebar det en minskning av tillgångarna med drygt 9 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

- För traditionell livförsäkring är det den största minskningen av tillgångarna mellan två kvartal som uppmätts sedan 2015. Minskningen kan till stor del förklaras av nedgången på aktiemarknaderna i Sverige och i övriga världen till följd av Rysslands invasion av Ukraina, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

placeringstillg3.png