Logotype for print

Historiskt hög avkastning på företagens tillgångar

2022-02-16

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar är hög. Under 2021 uppgick avkastningen till 15,6 procent, vilket är den högsta årliga avkastningen som uppmätts sedan insamlingen av denna information började 2003.

Den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar var 5,5 procent för det fjärde kvartalet 2021. Det starka avslutet på året gör att avkastningen för helåret 2021 uppgick till 15,6 procent. Det ligger långt över den genomsnittliga årliga avkastningen på 8,0 procent för den senaste tioårsperioden (2012 – 2021).  

— Avkastning på tillgångarna under 2021 är den högsta årliga avkastningen åtminstone under de senaste 18 åren. Den historiskt höga avkastningen är främst en konsekvens av den starka utvecklingen på aktiemarknaderna och att aktier utgör en förhållandevis stor andel av företagens tillgångar, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Anm.: Totalavkastningen är beräknad som ett medelvärde av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens avkastningar, viktat med marknadsvärdet på de tillgångar som företagen förvaltar.