Logotype for print

Hälften av alla barn har en barnförsäkring

2022-06-01

Hälften av alla barn och unga har en barnförsäkring. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring.

Knappt 1,6 miljoner barn och unga i Sverige har en individuell barnförsäkring och nästan 312 000 har en gruppförsäkring. Sedan 2012 har andelen barn och unga med individuella barnförsäkringar ökat från 48 procent till 50 procent (2021). Hälften av alla barn och unga har alltså en individuell barnförsäkring idag.

Antalet individuella barnförsäkringar har de senaste tio åren ökat med knappt 10 procent. Antalet barn och ungdomar i Sverige upp till 25 år har under samma period ökat med endast drygt 5 procent.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

– Individuella barnförsäkringar kan ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Det kan ha stor betydelse om man har oturen av att drabbas av sjukdom eller olycka tidigt i livet, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

De flesta barnförsäkringar kan behållas till dess att den försäkrade fyller 25 år.

Barnförsäkringar gäller för ett år i taget och förnyas varje år och ofta fungerar dessa försäkringar som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring.

En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring, men vilka ersättningsmöjligheter som finns beror på villkoren i försäkringsavtalet och det försäkringsbelopp som är avtalat.