Logotype for print

Fortsatt negativ avkastning

2022-11-16

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var -9,5 procent under de första tre kvartalen 2022.

Den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensions­företagens tillgångar var -1,1 procent under det tredje kvartalet 2022. Som jämförelse var avkastningen under första kvartalet 2022 -4,1 procent och under andra kvartalet -4,6 procent.

Fram till slutet av september har totalavkastningen i år varit -9,5 procent. Total­avkastningen var som en jämförelse ca -7 procent 2008 i samband med den globala finanskrisen. Den genomsnittliga årliga avkastningen för den senaste tioårsperioden (2012 – 2021) på 7,9 procent faller till runt 6,3 procent om de tre första kvartalen 2022 inkluderas.

Jonas Söderberg, ekonom

– Den låga avkastningen hittills i år kan till stor del förklaras av nedgångarna på aktiemarknaderna i Sverige och globalt till följd av Ukrainakriget, högre räntor i spåren av den höga inflationen och sämre tillväxtutsikter. Att aktiemarknaden sedan början av oktober har gått upp, i Sverige med runt 15 procent, talar dock för att avkastningen troligtvis blir bättre än -9,5 procent när vi summerar 2022, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Anm.: Totalavkastningen är beräknad som ett medelvärde av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens avkastningar, viktat med marknadsvärdet på de tillgångar som företagen förvaltar. Före 2008 rapporterades endast årlig avkastning. För 2022 avser den årliga avkastningen (i gult) de tre första kvartalen under 2022.