Logotype for print

Anmälda skador ökar för fjärde kvartalet i rad

2022-05-25

Antalet anmälda egendomsskador minskade under pandemin men ökar nu för fjärde kvartalet i rad. Under det första kvartalet 2022 ökade antalet egendomsskador med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Totalt anmäldes 697 000 egendomsskador till skadeförsäkringsföretagen under första kvartalet 2022. Det är en ökning med 24 000 skador, motsvarande en ökning med 6 procent, jämfört med första kvartalet 2021.

Motorfordonsförsäkringar, som är den försäkringsgren där det anmäls flest skador, är också den försäkringsgren som ökar mest och därmed det som driver uppgången av antalet egendomsskador. Inom motorfordonsförsäkringar ökade antalet anmälda skador med 9 procent kvartal 1 2022 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De vanligaste skadorna inom motorfordonsförsäkringen är glasskador följt av vagnskador. Dessa tillsammans utgör omkring 80 procent av alla skador inom motorfordonsförsäkringen. Glasskadorna var de som ökade mest kvartal 1 2022, en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.     

skador1.png

Även inom hemförsäkring och villahemförsäkring ökade antalet anmälda skador under första kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Inom hem- och villahemförsäkring finns bland annat reseskydd som ersätter skador som uppstår vid en resa, både person- och sakskador. Dessa typ av skador sjönk drastiskt under pandemin men har nu under de tre senaste kvartalen ökat. Under det första kvartalet 2022 skedde mer än en tredubbling av antalet skador som inträffat vid resor, jämfört med första kvartalet 2021. Jämför vi däremot med kvartal 1 2020, det vill säga precis innan pandemin, så ser vi att antalet anmälda skador kvartal 1 2022 bara är hälften så högt som innan pandemin. 

Linda Wahlman, statistiker

– Att anmälda skador som inträffat vid resa har ökat under den senaste tiden kan troligtvis förklaras av att många har börjat resa igen efter en tid av pandemi som inneburit betydligt mindre resande. Om resandet fortsätter att öka, kan det i så fall föra med sig att även antalet skador som inträffar på resor fortsätter att öka framöver. Om det når de nivåer som vi sett tidigare år återstår att se, säger Linda Wahlman, statistiker vid Svensk Försäkring.