Logotype for print

Valcentraler i topp vid försäljning av livförsäkringar

2021-04-29

Svensk Försäkring presenterar idag statistik över  livförsäkringsföretagens  distributionskanaler för att teckna nya pensions- och livförsäkringar. 

Under 2020 kom de största premieinbetalningarna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar via företagsportaleri första hand genom valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensionerDenna kanal hanterade en tredjedel av premieinbetalningarna. Av de resterande kanalerna så kom de största premieinbetalningarna via försäkringsförmedlare och direktförsäljning utan mellanhänder. Bankassurans och finansiella institutioner stod för en mindre andel av premieinbetalningarna vid nyteckning