Logotype for print

Uppgång för skadepremierna

2021-11-17

Premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretag ökade med 4,3 procent under de senaste fyra kvartalen. Det visar statistik från Svensk Försäkring för tredje kvartalet 2021 som presenteras idag.

De samlade premieinkomsterna ökade med 0,7 miljarder kronor (4,0 procent) under det tredje kvartalet 2021 jämfört med det tredje kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis var ökningen 3,9 miljarder kronor (4,3 procent) under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

Premieinkomsterna som betalades in till skadeförsäkringsföretag för det tredje kvartalet 2021 har ökat inom samtliga produktområden jämfört med motsvarande kvartal året innan. Även uppräknat till årsbasis bidrog samtliga produktområden med positiva utvecklingstal till premievolymen. Den procentuella förändringen för årsvärden har ökat mest för produktområdet Övrig skadeförsäkring, där bland annat egendomsförsäkringar som inte rör hem-, villahem-, företags- och fastighetsförsäkringar ingår.

- Det är framför allt premierna till djurförsäkringar och även till viss del produktförsäkringar som har ökat, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

premieinkomster_skade.png

 

premieinkomster tabell skade.png