Logotype for print

Uppdaterad rekommendation om pensionstermer

2021-10-12

Svensk Försäkrings styrelse har fattat beslut om att revidera rekommendationen om Pensionstermer.

Bakgrunden är att nya utgåvor av ordlistorna publicerats under hösten. Både den uppdaterade standarden SS 40000:2021 och ordlistan Pensionstermer för konsumenter går sedan den 31 augusti 2021 att ladda ned kostnadsfritt från SIS hemsida.

Den justerade rekommendationen träder i kraft den 1 januari 2022 vilket innebär att medlemsföretagen då ska ha påbörjat arbetet med att anpassa sitt språkbruk i linje med de nya utgåvorna av ordlistorna