Logotype for print

Steg i rätt riktning med bättre folkbokföringssystem

2021-10-15

Svensk Försäkring ställer sig positiv till de förslag som läggs fram i ett utredningsbetänkande om folkbokföring m.m. Totalt sett innebär de avsevärda förbättringar i folkbokföringen.

I sitt remissvar på betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) framhåller Svensk Försäkring att förslagen är ett stort steg i rätt riktning till ett säkrare och bättre folkbokföringssystem.

Försäkringsbranschen framför dock att det finns ett behov av bättre tillgång till samtliga nummer i de fall en person har fått både samordningsnummer och därefter personnummer. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna beräkna personens totala pension. Dessutom återupprepar branschen sin tidigare, i andra lagstiftningsärenden, framförda ståndpunkt att det är viktigt att försäkrings-företagen har korrekta uppgifter om identiteten på den som är eller vill bli försäkringskund bl.a. för att kunna leva upp till penningtvättsregelverket, och uppgifterna kan ha betydelse för premiesättning och riskbedömning.    

Branschen menar vidare att det behövs en väl tilltagen implementeringstid för det fall det nya identitetsnumret införs.