Logotype for print

Stark utveckling på tillgångarna

2021-11-17

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar är fortsatt god. Till och med september i år har avkastningen uppgått till 9,5 procent.

För det tredje kvartalet 2021 var den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar 1,3 procent. Det är visserligen lägre jämfört med tidigare kvartal i år, men från årets början är totalavkastningen 9,5 procent. Det är en hög totalavkastning i ett historiskt perspektiv och är högre än den genomsnittliga årliga avkastningen de senaste tio åren på 6,6 procent. Den överträffas under de senaste tio åren bara av avkastningen för 2014 och 2019.

Jonas Söderberg, ekonom


— Den goda avkastningen på tillgångar fortsatte
under det tredje kvartalet och för årets första nio månaderna uppgår avkastningen till 9,5 procent. Det beror främst på en stark utveckling på aktiemarknader i Sverige och globalt, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Anm.: Totalavkastningen är beräknad som ett medelvärde av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens avkastningar, viktat med marknadsvärdet på de tillgångar som företagen förvaltar. Den årliga avkastningen för 01 vser de tre första kvartalen under 2021.