Logotype for print

Skadeanmälningarna fortsätter minska

2021-11-17

Under det senaste året anmäldes drygt 2,7 miljoner skador vad gäller egendom till skadeförsäkringsföretagen. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Det visar statistik från Svensk Försäkring för tredje kvartalet 2021 som presenteras idag.

Det totala antalet anmälda skador har minskat kraftigt under hela pandemin. Under de fyra senaste kvartalen anmäldes drygt 2,7 miljoner skador inom egendomsförsäkringar: motorfordonsförsäkring, trafikförsäkring, hemförsäkring, villhemförsäkring, fritidshusförsäkring, båtförsäkring samt företags- och fastighetsförsäkring. Motsvarande värde före pandemin, dvs årsvärdet för det tredje kvartalet 2019, var knappt 3,0 miljoner skador. Det innebär att det har skett en minskning med 223 000 skador (- 7,6 procent). Minskningen beror till största delen på 77 000 färre skador inom villahemförsäkringen, 66 000 färre skador inom trafikförsäkringen och 44 000 färre skador inom motorfordonsförsäkringen.

anmälda skador_årsvärden_kvartal.png

Under de två senaste åren är det skador som inträffar under resa som har minskat mest. Antalet skadeanmälningar är 117 000 färre. Det är främst i hem- och villahemförsäkringar som reseskyddet gäller och det handlar både om personskador och sakskador.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Den kraftiga minskningen är helt naturlig på grund av att pandemin har medfört begränsade möjligheter att resa. Även andra skador som kan kopplas till trafik- och motorfordonsförsäkringar har minskat, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Det gäller främst skador inom trafikförsäkringen(1) som har minskat med 66 000 och glasskador på fordon som har minskat med 46 000.

Inte alla typer av skador har minskat under pandemin. Maskin- och vattenskador, främst inom hushåll, har ökat. Vattenskador har ökat med 11 000 och skador på hushållsmaskiner har ökat med 10 000.

Under kvartal 3 2021 anmäldes knappt 12 000 skador inom hushåll som orsakats av vattenrelaterade naturskador. En stor del av dessa skador är med stor sannolikhet relaterade till de kraftiga skyfall och stora översvämningar som inträffade i Gävleborg och Dalarna i mitten av augusti. Här saknar vi tyvärr uppgifter om antalet skador vad gäller motorfordon.

Anm.: Företag avser företags- och fastighetsförsäkringar, hushåll avser hem-, villahem-, fritidshus- och båtförsäkringar och trafik och motorfordon avser trafik- och motorfordonsförsäkringar.

 

(1) Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare och passagerare i bilen oavsett vem som är vållande till skadorna. Den ersätter också personskador på personer utanför fordonet och skador på egendom som föraren har orsakat med bilen.